C o l i b r i

Regulamin

  1. Przekazanie danych osobowych do MDE TECHNOLOGIE MICHAŁ TWORKOWSKI,adres siedziby: ul. Kosynierów 26, 41-219 Sosnowiec, NIP: 644-304-00-36 , mail: biuro@colibrisoft.pl ,tel 668-411-549 jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej colibrisoft.pl z tym jednak zastrzeżeniem, że wprowadzenie danych osobowych jest dobrowolne a niepodanie wymaganych w formularzach danych uniemożliwia wykonanie umowy czy usługi. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Firma MDE Technolegie ,zastrzega sobie możliwość zmiany cen na stronie internetowej.
  3. Oferta cenowa o charakterze informacyjnym zawarta na stronie www.colibrisoft.pl skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców.
  4. Warunkiem złożenia Zamówienia , (z zakładki KUP) lub wysłanie zapytania (z zakładki KONTAKT) przez Klienta, jest zapoznanie się z: Regulaminem, Polityką Prywatności i Plikami Cookie i zaznaczenie pola checkbox, pod formularzem.
  5. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://colibrisoft.pl w szczególności: fotografie, grafiki, hasła, teksty, kompozycje graficzne, układy strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością firmy MDE TECHNOLOGIE MICHAŁ TWORKOWSKI Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://www.colibrisoft.pl, bez zgody Usługodawcy.Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://www.colibrisoft.pl w szczególności: fotografii, grafik, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypów, znaku słowno-graficznego Serwisu tj. ciągu wyrazów , słów oraz kompozycji graficznej stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Usługodawcy jest równoważne z naruszeniem Regulamin.